دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : مژگان   سرشار

پست الکترونیکی : m-sarshar@srbiau.ac.ir؛ sarshar2008@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی؛ تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشکده اصول الدین تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

سوابق شغلی

1382- 1383: تدریس درس تفسیر در دانشگاه آموزش عالی سوره

1381- تاکنون: تدریس تفسیر، تجوید و حفظ قرآن، تاریخ حدیث، علوم قرآنی، جایگاه حدیث، درایه (مصطلح الحدیث)، رجال، ادبیات عرب، روش تحقیق، مفردات، مقایسه قرآن و کتب آسمانی دیگر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، در دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

 1386- 1387: تدریس علوم قرآن، تاریخ تفسیر و تفسیر در دانشگاه امام صادق تهران، واحد خواهران

1388: تدریس تفسیر قرآن در دانشگاه علوم قرآنی، دانشکده‌ی علوم و فنون قرآن در مقطع ارشد

ـ راهنمایی، مشاوره و داوری برخی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری

ـ عضو هیأت علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی تهران، گروه قرآن و حدیث؛ تا سال ۱۳۹۴

ـ عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی (استادیار)، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : ۷

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی علوم قرآن و حدیث

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/07/01

مژگان سرشار

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^